Bảo hành sản phẩm:

Hàng công ty sản xuất, vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy tờ đầy đủ, nguồn gốc rõ ràng.

Cam kết đổi trả sản phẩm lỗi trong vòng 72 giờ.